Aktualności

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019r. obowiązuje tzw. Biała lista podatników VAT, zawierająca informacje dotyczące statusu podatnika oraz numeru rachunku bankowego. Zgodnie z Ustawami (Ustawa o podatku od towarów i usług, Ustawa…