Audyt podatkowo-prawny przedsiębiorstwa

Naszym klientom proponujemy dokonanie audytu podatkowo-prawnego, kontrolującego bieżącą działalność ich przedsiębiorstwa. W pierwszym etapie projektu rekomendowani przez nas doradcy podatkowi analizują istniejące w firmie rozwiązania.

W kolejnych etapach nasi eksperci podatkowi przygotowują rekomendacje, omawiają z klientem propozycje najlepszych rozwiązań, a następnie wdrażają konkretne optymalizacje. Wszystkie zaimplementowane procedury i struktury posiadają pozytywne opinie prawne i są całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami. Nasi doradcy dbają również o to, aby wprowadzone rozwiązania były funkcjonalne i spełniały swoje zadanie w jak najdłuższej perspektywie czasowej.

 

Gwarantujemy również doradztwo „po projektowe” w wypadku istotnych zmian wpływających na status quo stanu faktycznego, co może wiązać się z modernizacją przyjętych wcześniej rozwiązań.