Audyt podatkowo-prawny przedsiębiorstwa

Naszym klientom proponujemy dokonanie audytu podatkowo-prawnego, kontrolującego bieżącą działalność ich przedsiębiorstwa. W pierwszym etapie projektu rekomendowani przez nas doradcy podatkowi analizują istniejące w firmie rozwiązania.

Renowacja Przedsiębiorstw – efektywne doradztwo kryzysowe

Rozwiązujemy problemy przedsiębiorstw, które dotknęły kłopoty dotyczące m.in.: braku płynności finansowej, windykacji należności, bieżącego regulowania własnych zobowiązań, pozyskiwania finansowania na rozwój lub dokończenie inwestycji czy związane z presją na obniżanie cen prowadzącą do zmniejszania rentowności.