CDB rozwija usługę monitoringu należności

Bardzo istotne jest, aby stale monitorować poziom należności w spółkach. Aktualnie coraz częściej spotykamy się z sytuacją, kiedy znacznie wydłuża się czas regulowania należności przez naszych partnerów handlowych.

Dzieje się tak z powodu problemów występujących w firmach, w zakresie kontroli należności. Przedsiębiorcy nie monitorują spłaty należności do czasu,  aż  zaczynają być one znacznie przeterminowane lub do momentu, kiedy odczuwają „brak gotówki”. Jedynie regularne  stosowanie konsekwentnej procedury monitoringu należności daje realne efekty. Z naszego doświadczenie wynika,  iż po wdrożeniu w spółkach naszych Klientów procedury monitoringu należności – około 60 % należności przeterminowanych spłacanych jest w ciągu 14 dni od dnia wymagalności. Stałym monitoringiem dyscyplinujemy dłużników do tego, aby zobowiązania wobec kontrahentów traktowali tak samo, jak zobowiązania  wobec Urzędu Skarbowego czy banku.

 

Dzięki wdrożeniu naszych sprawdzonych procedur i skutecznym działaniom poprawia się płynność finansowa naszych Klientów.  Szczegółową procedurę każdorazowo dostosowujmy do sytuacji biznesowej naszych Klientów oraz branży w jakiej działają.

 

Nadzór merytoryczny nad produktem:
Katarzyna Popławska; E-mail  kpoplawska@cdb.pl; Tel kom. 502 020 659