Deloitte CFO Survey 2016 (12/05/2016)

Z prezentowanych wyników badania wynika, że zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2016 Polska będzie kontynuowała bezpieczny wzrost, utrzyma niską inflację (poniżej 2%) – co zadeklarowało 84% CFO, stabilny nieco słabszy kurs walutowy (4,1-4,4 PLN/ EUR) – prawie 79% ankietowanych i spadek bezrobocia (44%). CFO przewidują, że wzrost PKB Polski  na poziomie ok. 3% będzie najwyższy spośród krajów Europy Zachodniej.

 

Historyczne dane pokazują, że CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość gospodarczą polskiej gospodarki. Prognozy z poprzednich lat tj. wzrostu PKB Polski na rok 2013 (ok. 1,5% PKB), rok 2014 (ok. 3%) i rok 2015 (ok.3%) sprawdziły się.

 

Z badania wynika, że spada poziom optymizmu netto dyrektorów finansowych na świecie oraz w Polsce (z 40% rok temu do 21% obecnie). Oznacza to, że liczba firm, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w roku 2016 będą lepsze niż w roku 2015 jest mniejsza. Historycznie spadek tego optymizmu był prognostykiem obniżenia wzrostu PKB. Z tego względu CFO przewidują wzrost PKB Polski w roku 2015 na poziomie poniżej 3,5% co jest niższe od założeń Budżetu Państwa (84% dyrektorów przewiduje wzrost poniżej 3,5%).

 

Rośnie poczucie niepewności gospodarczej (aż 60% CFO uważa, że obecny poziom niepewności jest wysoki), które pociąga za sobą spadający apetyt na ryzyko (22% osób uważa obecny moment za dobry na jego podejmowanie, w stosunku do 38% w poprzedniej edycji).

 

Dominującym źródłem finansowania jest kredyt bankowy. Finansowanie kredytem jest jednak trochę mniej atrakcyjne (60% uznaje kredyt za atrakcyjny w stosunku do 82% pół roku temu) i dostępne (40% ocenia kredyt jako łatwo dostępny w stosunku do 62% pół roku temu). Należy także odnotować, że 63% (56% w poprzedniej edycji) przewiduje wzrost kosztów finansowania w ciągu najbliższego roku.

 

Wzrost przychodów jest ponownie priorytetem firm w Polsce. Jest to odpowiedź na rosnącą presję cenową oraz obawę o spadek popytu.

 

Pełna wersja raportu w języku angielskim: Pobierz raport: “European CFO Survey H1 2016 – Polska”

O badaniu

Deloitte CFO Survey to cykliczne badanie opinii dyrektorów finansowych, na temat oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw. Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

 

Źródło danych: http://www2.deloitte.com/pl