Dotacja

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Uprzejmie informujemy, iż firma Centrum Doradztwa Biznesowego Sp.  z o.o. realizuje projekt:

„Wdrożenie aplikacji B2B integrującej systemy informatyczne w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w procesach świadczenia usług rachunkowych, kadr i płac przez firmę CDB na rzecz integrowanych Partnerów”

PROJEKT NR: WND-POIG.08.02.00- 12- 091/11
Realizacja projektu: 01.07.2012 r. – 31.10.2013 r.
Wartość projektu: 300 400,00 PLN, dofinansowanie: 206 450,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Krzemińska; mkrzeminska@cdb.pl +48 22 460 85 50

 

www.parp.gov.pl
www.marr.pl
www.poig.gov.pl
http://europa.eu/index_pl.htm
www.mrr.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/