Zarządzanie budżetowe – planowanie, budżetowanie, kontrola kosztów

W każdej firmie, która przekroczyła „masę krytyczną”, kiedy już właściciel/prezes nie podejmuje sam wszystkich decyzji, niezbędne jest wprowadzenie zarządzania poprzez budżetowanie.
Celem takiego działania jest w szczególności:

 1. delegowanie rzeczywistej odpowiedzialności za poszczególne obszary na osoby za nie odpowiedzialne,
 2. sporządzenie przez nich swoich własnych planów cząstkowych, które składają się na plan całej firmy,
 3. prawidłowe planowanie budżetowe jest fundamentem niezbędnym do planowania i zarządzania płynnością,
 4. prawidłowo działający budżet w połączeniu z bieżącym raportowaniem umożliwia zarządowi szybką reakcję w razie istotnych odchyleń,
 5. budżet i jego realizacja w połączeniu innymi elementami może być podstawą do tworzenia systemów motywacyjnych,
 6. dzięki poprawnie skonstruowanemu i raportowanemu budżetowi zarząd ma pod kontrolą wszystkie koszty.

Firmy, które wdrożyły zarządzanie poprzez  budżetowanie w relatywnie krótkim czasie uzyskały:

 • racjonalizację i obniżenie kosztów
 • wzrost świadomości i zaangażowania kadry kierowniczej w realizację celów  firmy
 • zwiększenie efektywności zarządzania płynnością
 • uporządkowanie i racjonalizację sposobu podejmowania kluczowych decyzji finansowych

W długim okresie najważniejszymi efektami są:

 • wzrost przychodów w obszarach zapewniających najwyższą rentowność
 • obniżenie kosztów działalności
 • zmniejszenie ryzyka działalności poprzez długofalowe planowanie finansowe

Nasz zespół posiada doświadczenie w wielu branżach i firmach. Dzięki temu jesteśmy w stanie wdrożyć efektywny system budżetowania i zarządzania poprzez budżet, nawet w firmach, które nie mają żadnego doświadczenia w tym obszarze.

 

 Szczegółowe informacje i konsultacje:

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zarządzaniu finansami firmy lub mają dodatkowe pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem 22 538 91 17 lub poprzez wypełnienie formularza, dostępnego po kliknięciu na poniższy guzik “Zapytaj eksperta”.

Zaufali nam m.in.:

 Open Finance – największy w Polsce pośrednik finansowy należący do grupy kapitałowej giełdowego Getin Bank SA; obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB – kontroler finansowy.  Fundusz Hipoteczny DOM – lider na rynku hipoteki odwróconej w Polsce; obroty roczne do 10 mln zł. Rola CDB – kontroler finansowy.  Option One – czołowa agencja wyspecjalizowana w dziedzinie outsourcingu usług sprzedażowych i marketingu bezpośredniego; obroty roczne ponad 10 mln zł. Rola CDB – outsourcing raportowania oraz kontrolera finansowego. Sandler Training Polska – wiodąca polska firma szkoleniowa; obroty roczne do 10 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing. WWS – jedna z największych szkół językowych w Polsce; obroty roczne ponad 10 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing
Grand Cru – importer oraz ogólnopolski dystrybutor wina; obroty roczne ponad 10 mln zł. Rola CDB – CFO outsourcing. Medim – importer oraz ogólnopolski dystrybutor sprzętu medycznego; obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing. Sienkiewicz Mat Bud – producent prefabrykatów betonowych; obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing.  Lecico – dystrybutor ceramiki łazienkowej należący do międzynarodowej grupy kapitałowej; obroty roczne do 10 mln zł; rola CDB - kontroler finansowy. Stream Communications – międzynarodowy wehikuł inwestycyjny notowany na rynku publicznym w Kanadzie; obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing.