Zarządzanie ryzykiem – ograniczenie ryzyka, zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie przed ryzykiem biznesowym/finansowym

Rolą dyrektora finansowego w outsourcingu (CFO outsourcing) jest m.in. wpieranie zarządu w identyfikowaniu ryzyka i zabezpieczeniu przed ryzykiem.

 

Każda firma narażona jest na wiele ryzyk związanych ze swoją działalnością operacyjną. Nie wszystkie z nich oczywiście są pod kontrolą dyrektora finansowego (CFO outsourcing), jednak znaczna ich część może być ograniczona, dzięki zaangażowaniu dyrektora finansowego np.:

  • ryzyko złych należności
  • ryzyko walutowe
  • ryzyko inwestycyjne
  • ryzyko kredytowe

Zespól naszych dyrektorów finansowych w outsourcingu (CFO outsourcing) zajmuje się analizą ryzyka, monitoruje obszary działalności firmy i zachodzące w niej procesy, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i z góry zaplanować odpowiednią strategię działania – zmniejszania prawdopodobieństwa wystąpienia konkretnych ryzyk lub w momencie ich zaistnienia ograniczenia wpływu na działalność przedsiębiorstwa.

 

 Szczegółowe informacje i konsultacje:

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zarządzaniu finansami firmy lub mają dodatkowe pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem 22 538 91 17 lub poprzez wypełnienie formularza, dostępnego po kliknięciu na poniższy guzik “Poproś ofertę”.

Zaufali nam m.in.:

 Open Finance – największy w Polsce pośrednik finansowy należący do grupy kapitałowej giełdowego Getin Bank SA;  obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB – kontroler finansowy.  Fundusz Hipoteczny DOM – lider na rynku hipoteki odwróconej  w Polsce; obroty roczne do 10 mln zł. Rola CDB – kontroler finansowy.  Option One – czołowa agencja wyspecjalizowana w dziedzinie outsourcingu usług sprzedażowych i marketingu bezpośredniego; obroty roczne ponad 10 mln zł. Rola CDB – outsourcing raportowania oraz kontrolera finansowego. Sandler Training Polska – wiodąca polska firma szkoleniowa; obroty roczne do 10 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing. WWS – jedna z największych szkół językowych w Polsce; obroty roczne ponad 10 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing
Grand Cru – importer oraz ogólnopolski dystrybutor wina; obroty roczne ponad 10 mln zł. Rola CDB – CFO outsourcing. Medim – importer oraz ogólnopolski dystrybutor sprzętu medycznego; obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing. Sienkiewicz Mat Bud – producent prefabrykatów betonowych; obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing.  Lecico – dystrybutor ceramiki łazienkowej należący do międzynarodowej grupy kapitałowej; obroty roczne do 10 mln zł; rola CDB - kontroler finansowy. Stream Communications – międzynarodowy wehikuł inwestycyjny notowany na rynku publicznym w Kanadzie; obroty roczne ponad 40 mln zł. Rola CDB - CFO outsourcing.