Efektywne planowanie i informacja w przedsiębiorstwach (22/02/2016)

Większość przedsiębiorców z sektora MSP chciałaby lepiej planować i kontrolować koszty*. Dla skutecznego kierowania firmą zarządy potrzebują możliwości kompleksowej weryfikacji zachodzących w przedsiębiorstwie  procesów.

 

Budżet to narzędzie, gdzie informacje o ww.  procesach zmienione są na liczby, na podstawie których widać finansowe skutki podejmowanych decyzji. Precyzyjne dane, mówiące co jest rentowne, a który proces wymaga interwencji – są kluczową kwestią dla powodzenia całej firmy. Tylko wiedząc „na czym stoimy” możemy dbać o wyniki finansowe i maksymalizację zysku.

 

Z naszych analiz wynika, że zarządy firm mieszczących się w przedziale obrotów rocznych  8-50 mln zł bardzo często potrzebują dodatkowego wsparci  w przygotowaniu budżetu firmy oraz kontroli jego wykonania.

 

Dzieje się tak ponieważ przedsiębiorcy w  zarządzaniu finansami napotykają na szereg problemów wewnętrznych, związanych  przede wszystkim z:

  • brakiem doświadczonej kadry,
  • brakiem  czasu,
  • brakiem odpowiednich narzędzi, szczególnie rozwiązań informatycznych,
  • brakiem wystarczającej wiedzy
  • brakiem satysfakcjonującego wsparcia z działu księgowego.*

Mając na uwadze powyższe potrzeby wspieramy zarządy w efektywnej kontroli i planowaniu finansów ich firm. W rezultacie menedżerowie zwiększają optymalizację prowadzonej działalności. Pracując „na budżetach” nie podejmują decyzji w sposób instynktowny, lecz w oparciu o kluczowe, mierzalne zmienne i szczegółową analizę finansową.

– Złożoność i różnorodność prowadzonych przez nas projektów wymaga ciągłego monitorowania ich rentowności, pozwala nam na to comiesięczne raportowanie budżetowe – mówi Beata Bojarska, Prezes Zarządu Option One

 

– Budżet jest kluczowym narzędziem do zarządzania firmą. Wprowadza porządek w moim biznesie – dodaje Dariusz Milczarek, Prezes Zarządu Sandler Training Polska

 

* analizy działu wewnętrznego firmy