Jak zwiększyć ilość gotówki w firmie

W obecnej sytuacji rynkowej każdy przedsiębiorca szuka oszczędności w firmie.

Nie ma niestety jednej, uniwersalnej recepty na zmniejszenie kosztów dla wszystkich zarządzających przedsiębiorstwami. Zawsze należy poddać analizie sytuację konkretnego przedsiębiorcy. Można jednak wskazać obszary, w których każdy może szukać oszczędności. Zapraszamy Państwa do lektury sierpniowego numeru magazynu Własny Biznes Franchising (nr 8/66 sierpień 2010), w którym Robert Rogala – Partner CDB, ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz rynków kapitałowych, pokazuje przedsiębiorcom jak można zwiększyć płynność finansową w zarządzanej przez nas firmie.

 

Na płynność finansową firmy wpływają takie parametry jak:

  • rentowność sprzedawanych produktów i/lub usług
  • okres oczekiwania na płatności od kontrahentów
  • okres przedłużania płatności dostawcom (kredyt kupiecki)
  • okres na jaki zamrażamy gotówkę w zapasach
  • zdolność do pozyskania zewnętrznego finansowania.

 

Każdy przedsiębiorca zastanawiając się nad poprawą kondycji swojej firmy i zwiększeniem jej płynności finansowej powinien przeanalizować prowadzoną działalność, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe parametry.