Kompleksowość, a outsourcing usług finansowo-księgowych (14/10/2015)

Aktualnie przedsiębiorcy i organizacje funkcjonują w niezwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Swoje działania muszą opierać na sprawdzonych partnerach i doświadczonych praktykach rynkowych. Tak samo, jak prędko zmienia się rynek, zmieniają się potrzeby menedżerów i oczekiwania zarządów, dotyczące zarządzania kluczowymi funkcjami  ich spółek, szczególnie z zakresu finansów ich przedsiębiorstw. 

 

Jedne z najważniejszych kwestii to: dostęp on-line, najlepiej 24  godziny na dobę do bieżących i aktualnych informacji dotyczących finansów spółki, automatyczne generowania nawet zaawansowanych raportów oraz skracanie do minimum czasu niezbędnego na otrzymanie odpowiedzi na pytania zadane księgowym, kontrolerom finansowych czy CFO. Dzięki temu podejmowane decyzje mogą być szybkie, a jednocześnie pewne dzięki bieżącemu dostępowi do wiarygodnych informacji o spółce. Firmy stając wobec nowych wyzwań „mogą wygrywać” i sprawnie adaptować się do nowych realiów rynkowych.

 

Kluczowe powody, dla których warto współpracować z CDB,  gwarantującym kompleksowość usług z zakresu finansów przedsiębiorstw:

 

Poprawa procesów  Zwiększenie efektywności

Kiedy klient oddaje w nasze ręce większość obszarów z zakresu finansów jego firmy ogarniamy całość zdarzeń z tego zakresu. Możemy wdrażać systemy i procedury, które wpływają na wzrost uprocesowienia firmy. Sprawnie funkcjonujące procesy powodują lepszy i stały przepływ najświeższych informacji. Dzięki naszym autorskim rozwiązaniom wspierającym zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ten obszar działania firmy funkcjonuje szybciej i z pominięciem – często najbardziej zawodnego w strukturze  –  czynnika ludzkiego. Organizacje działają skuteczniej.

 

Nasze kompleksowe doradztwo z zakresu finansów przedsiębiorstw obejmuje:

 • outsourcing księgowości
 • outsourcing kadr i płac
 • outsourcing kompetencji dyrektora finansowego
 • kompletne doradztwo transakcyjne

Najważniejsze dla Klientów systemy na którym pracujemy:

CDB Workflow – system elektronicznego obiegu dokumentów księgowych –  udostępniamy Klientom system elektronicznego obiegu, akceptacji i opisywania dokumentów kosztowych innych niż zakupy towarów. System ten posiada wiele funkcjonalności usprawniających obieg dokumentów księgowych oraz monitorowania finansów przedsiębiorstwa, m.in.:

 • Obieg dokonuje się drogą elektroniczną, a nie „papierową” (dokumenty są skanowane), co przyspiesza proces i zmniejsza liczbę błędów (faktury mogą być zaksięgowane on-line po ich prawidłowym opisaniu w systemie).
 • Możliwość śledzenia on-line, czy akceptacja danego dokumentu nie powoduje przekroczenia zakładanego budżetu.
 • Możliwość kontroli, jakie dokumenty spłynęły do firmy i kiedy oraz, które z nich nie zostały jeszcze zaakceptowane.
 • Ułatwione rozliczanie zaliczek pracowniczych.
 • Dostęp on-line do archiwum dokumentów księgowych.

Portal Pracowniczy – udostępniamy Klientom możliwość korzystania ze specjalnego portalu pracowniczego, który usprawnia obsługę kadrową, m.in. dzięki takim funkcjonalnością, jak:

 • obieg wniosków o zatrudnienie (lub zwolnienie lub zmianę warunków zatrudnienia) na umowę o pracę i umowę zlecenie z akceptacją wieloszczeblową, kończący się wygenerowaniem umowy o pracę, skierowaniem na badania i kompletem dokumentów do założenia teczki osobowej
 • zarządzanie wnioskami urlopowymi (składanie i ich akceptacja) oraz śledzenie ilości wykorzystania urlopu przez pracownika
 • serwis kadrowy (za pomocą portalu pracownik zgłasza sprawę do CDB w sposób uporządkowany, dostaje informację, kto się zajmuje sprawą oraz na końcu dostaje efekt, czyli odpowiedź, zaświadczenie itp.)
 • udostępniania pasków wynagrodzeń
 • prowadzenie elektronicznych akt osobowych