Kontakt

Siedziba i dane rejestrowe:

Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o.
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa

Tel.: +48 22 460 85 50
Fax: + 48 22 828 75 66
E-mail: biuro@cdb.pl

 

kapitał zakładowy: 51.000 zł, KRS: 0000177962, NIP: 525 22 80 504, REGON: 015593066
numer rachunku bankowego: 70 1240 5992 1111 0000 4774 9311

 

Zarząd:

Michał Mazurek – Partner, Członek Zarządu

Robert Rogala – Partner, Członek Zarządu

 

Marketing

 

Magdalena Szydłowska
Dyrektor Marketingu
Tel.: 22 460 85 50
Tel. bezp.: 22 460 85 53
E-mail: mszydlowska@cdb.pl

 

 

Sprzedaż i Opieka nad Klientem

 

Jacek Bem

Doradca Klienta Strategicznego, Kierownik Działu Opieki nad Klientem
Tel.: +48 22 460 85 50

 

 

Pozostali Kierownicy Działów

Dominik Maciejak – Kierownik Działu Finansów Spółek

Joanna Tałabińska – Kierownik Działu Finansów Spółek

Magdalena Gnyś – Kierownik Działu Outsourcingu Kadr i Płac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz