Kontakt

Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o.

ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
Kierownik Biura
Agata Sokołowska-Stusio

Kierownik Biura

Kierownik Biura
Kapitał zakładowy: 51.000 zł
KRS: 0000177962,
NIP: 525 22 80 504,
REGON: 015593066
Numer rachunku bankowego:
70 1240 5992 1111 0000 4774 9311

Więcej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jednak wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez okres ich przedawnienia. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów: osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe. Podmiotom przetwarzającym – firmom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna serwera strony internetowej. Innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do tego abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności

Zarząd
Zarząd
Michał Mazurek

Zarząd

Partner, Członek Zarządu
Robert Rogala

Zarząd

Partner, Członek Zarządu

MARKETING I SPRZEDAŻ

Magdalena Szydłowska

Marketing i Sprzedaż

Dyrektor Marketingu
Daria Dożynko

Marketing i Sprzedaż

Opiekun Klienta
Liderzy zespołów
Liderzy zespołów
Mateusz Brzeski

Lider Zespołu

Kierownik Działu Finansów Spółek
Magdalena Gnyś-Wachełko

Lider Zespołu

Kierownik Działu Outsourcingu Kadr i Płac
Dominik Maciejak

Lider Zespołu

Kierownik Działu Finansów Spółek

Liderzy zespołów
Katarzyna Oleśkiewicz

Lider Zespołu

Kierownik Działu Uproszczonej Księgowości
Sylwia Ptaszyńska
Kierownik Działu Uproszczonej Księgowości
Joanna Tałabińska

Lider Zespołu

Kierownik Działu Finansów Spółek