Case study: Optymalne wynagrodzenie za outsourcing księgowości – pełna księgowość (24/02/2015)

Firmy księgowe konstruując wynagrodzenie za swoje usługi często bazują na przedziałach zawierających określoną liczbę dokumentów.

 Z naszej praktyki rynkowej wynika, że zazwyczaj  jest to mało efektywne dla klientów – szczególnie jeżeli przekraczają limit o kilka dokumentów, a zgodnie z cennikiem, wynagrodzenie kalkulowane jest wówczas na podstawie wyższego progu. W takiej sytuacji cena za usługi księgowe, w odczuciu klienta, jest nieadekwatna do faktycznie wykonanej przez biuro księgowe pracy.

 

 

Wskazywane przez klientów wady takiego rozwiązania to również:

  • Poczucie, że klient płaci, za pracę, która nie była faktycznie wykonana.
  • Mało elastyczne podejście do sytuacji klienta (brak uwzględnienia sezonowości czy specyfiki branżowej – np. są okresy, gdy przedsiębiorstwo ma tylko kilka dokumentów, a w innych miesiącach kilkaset).
  • Faktura powiększona o opłatę za dodatkowy przedział dokumentów, to często zaskoczenia dla klienta.

CDB skonstruowało dla przedsiębiorców ofertę, gdzie klient płaci za faktycznie wykonane zadania. Każda czynność jest oddzielnie wyceniona (sprawdzamy i stale weryfikujemy czasochłonność poszczególnych czynności). Otrzymując fakturę klient widzi wyszczególnione wszystkie pozycje, więc dokładnie wie, co składa się na ostateczna cenę.

 

Zalety tego sposobu kalkulowania wynagrodzenia to:

  • Przewidywalność wynagrodzenia za księgowość.
  • Klient ma wpływ na ostateczna cenę – wiedząc, która pozycja generuje największe koszty, może np. ograniczyć liczbę faktur zakupowych poprzez agregację dokumentów od dostawców.
  • Cena za księgowość rośnie proporcjonalnie do rozwoju firmy.

Poniżej znajdą Państwo przykładowe wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa o określonych parametrach. Kalkulacja ma charakter poglądowy. Nasze wynagrodzenie zawsze szacujemy indywidualnie dla każdego klienta. Bierzemy pod uwagę różne czynniki, które wpływają na cenę, również takie, które nie wynikają z niniejszego opracowania.

 

 

CASE STUDY

 

Założenia:

Firma handlowa, wiodąca w swojej branży, działa na terenie Polski i UE, obroty 12 mln złotych, 25 pracowników, około 40 faktur sprzedażowych miesięcznie, około 150 dokumentów kosztowych. Dodatkowo firma otrzymuje co miesiąc raport zarządczy (wg specyficznych wymogów spółki matki).

 

Przykładowe, orientacyjne wynagrodzenie netto za 1 miesiąc w PLN

 

LP USŁUGA LICZBA CENA JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ
1. Abonament* 1  720,00  720,00
2.  Usługi księgowe zmienne – uzależnione od liczby  dokumentów księgowych i zdarzeń gospodarczych ( wartość szacunkowa na bazie danych własnych CDB)  1    1974,00
3.  Usługi kadrowo- płacowe  15  60,00  900,00
4.  Sporządzenie raportu  zarządczego (za miesiąc)**  1  600  600,00
   Razem usługi (netto, PLN, miesiąc)
     4 194,00

* zawiera sporządzenie CIT, VAT oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, reprezentującego klienta w relacjach ze specjalistami ds. finansów spółek, doradcami podatkowymi etc.
** cena raportu zależy od indywidualnych potrzeb klienta i związanej z tym czasochłonności

 

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy przygotowali indywidualną kalkulacje wynagrodzenia za usługi księgowe prosimy o kontakt.