Outsourcing jako narzędzie optymalizacji procesów zarządzania

Outsourcing to efektywne narzędzie, które umożliwia przedsiębiorcom optymalizację procesów zarządzania.

Jednak kierujący firmami menedżerowie przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu tego narzędzia powinni zastanowić się, czy w danej sytuacji jest to faktycznie najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia wzrostu efektywności funkcjonowania ich firmy. Trzeba rozważyć przede wszystkim takie czynniki, jak cel, jaki chcemy osiągnąć, oraz szczegółowe oczekiwania wobec firmy, od której będziemy outsourcować usługi czy sprzęt. Mówiąc o sensowności korzystania z outsourcingu jako narzędzia wpływającego na optymalizację procesów zarządzania i racjonalizację finansową, można wyróżnić dwie grupy argumentów, które decydują o słuszności jego wykorzystywania w prowadzonej działalności biznesowej: są to motywy bezpośrednio mierzalne (finansowe) oraz pozostałe: trudnomierzalne i pozafinansowe. Cały artykuł Roberta Rogali, eksperta w dziedzinie outsourcingu usług finansowych, Partnera w Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o., do przeczytania w marcowym wydaniu Biuletynu Rachunkowości, wyd. Infor