Ryzyko walutowe – jak zabezpieczyć przed nim firmę?

O ryzyku walutowym mówimy wtedy, kiedy przedsiębiorstwo posiada saldo zobowiązań lub należności w walucie obcej.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem Roberta Rogali, który ukazał się w Magazynie Ergo – Pobierz artykuł