Najpopularniejsze formy finansowania działalności gospodarczej

Najważniejszym pytaniem, na które powinien odpowiedzieć przedsiębiorca, zamierzający pozyskać finansowanie jest to, w jakim czasie jego firma będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem Roberta Rogali i Jacka Bema, który został opublikowany w Magazynie Ergo