Zarządzanie płynnością w firmie – Rola dyrektora finansowego (CFO)

Utrzymanie płynności w firmie jest zawsze jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed dyrektorami finansowymi firm. Nabiera ono jednak szczególnego znaczenia w czasach spadku koniunktury gospodarczej.

Zarządzanie płynnością finansową, będące podstawowym zadaniem dyrektora finansowego (CFO), to nie tylko poszukiwanie kolejnych banków skłonnych udzielić naszej firmie kredytu. To również, a może przede wszystkim, poszukiwanie wewnętrznych źródeł gotówki w firmie.

 

Zachęcemy do zapoznania się z całym materiałem przygotowanym przez zespół CFO Outsourcing

Pobierz artykuł Rola dyrektora finansowego (CFO) w zarządzaniu płynnością w firmie